Patronat Misyjny
Kolędnicy Misyjni
Młodzieżowy Wolontariat Misyjny
Audycje radiowe

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Doświadczenie Misyjne
Nowości wydawnicze
Animacja Misyjna
Adopcja Misyjna
Multimedia
Kongresy Misyjne Dzieci
Formacja Misyjna
Papieskie Dzieła Misyjne
Licznik odwiedzin
Dzisiaj1
Ilość wejść na stronę106229

Działalność Wydziału Misyjnego

Dla usprawnienia działalności misyjnej w Archidiecezji Krakowskiej, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski w 1986 roku powołał do istnienia Sekretariat Misyjny, działający przy Kurii Metropolitalnej, powierzając go opiece ks. dyrektora d/s misji; przez wiele lat funkcję tę pełnił ks. Jan Zając; od r. 1998 dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji krakowskiej jest ks. Tadeusz Dziedzic.

Od dnia 1 grudnia 1988 pracę w sekretariacie podjęły siostry klawerianki: s. Bożena Najbar (1988-1996), s. Joanna Niedbała (1996-1997), s. Magdalena Sypko (1997-2002), s. Kazimiera Serafin (2002-2008) i s. Barbara Zdunek (2002-2008). Od 2008 pracuje s. Bożena Najbar i od 2009 r. s. Mieczysława Duśko, którą w 2010 roku zastąpiła s. Elżbieta Sołtysik.

Działalność Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii w Krakowie w 2009 roku

1. Odpowiedzialnymi za duszpasterstwo misyjne w archidiecezji krakowskiej są: ks. dyrektor Tadeusz Dziedzic, z którym współpracują, zatrudnione w kurii, dwie siostry klawerianki: s. Bożena Najbar i s. Mieczysława Duśko.

2. Spotkania kolędników misyjnych

W styczniu zorganizowano dwa spotkania dzieci – kolędników misyjnych – w Mszanie Dolnej i w Krakowie (Mistrzejowicach). Do pierwszej miejscowości przyjechało około 300, do drugiej – około 500 dzieci. W obydwu spotkaniach brał udział ks. Tomasz Marando z Tanzanii, który opowiadał dzieciom o życiu, a więc o doli i niedoli ich rówieśników w jego ojczyźnie. W czasie tych spotkań odbyły się również konkursy: na najpiękniejszy strój kolędniczy, na gwiazdę i skarbonkę oraz album przedstawiający różne wydarzenia z kolędowania... Ponadto w tym czasie różne grupy dzieci odgrywały jasełka.

3. Spotkania dla organizatorów kolędników misyjnych

W celu lepszego przygotowania „kolędników misyjnych“ były organizowane specjalne spotkania formacyjne. Została wydana płyta z informacjami oraz kolędami w języku suahili. Były również spotkania z katechetami o kolędnikach misyjnych, w czasie ich spotkań rejonowych.

4. Spotkania opłatkowe

Regularnie, od wielu lat, organizowane są spotkania opłatkowe rodziców misjonarzy i dobroczyńców misji. Ostatnie odbyło się w domu sióstr klawerianek w Krakowie. Tym razem, z tej okazji, grupa dzieci z Mszany Dolnej, pod kierunkiem s. Wiesławy Kasackiej, franciszkanki Rodziny Marii, odegrała jasełka pt. „Gość oczekiwany“.

5. Formacja misyjna ludzi świeckich

W związku z przejawiającym się zainteresowaniem ludzi świeckich pracą misyjną Kościoła, a nawet chęcią wyjazdu z pomocą, zaczęto organizować misyjne spotkania formacyjne. Owocem ich był wyjazd (23 VI – 23 VII 2009) dziewięcioosobowej grupy wolontariuszy, na „doświadczenie misyjne“ do Peru, gdzie pracują dwie misjonarki świeckie z archidiecezji krakowskiej (p. Dominika Szkatuła i Dorota Kozieł).

Wyjazd poprzedziły bardzo intensywne „warsztaty misyjne“ (13-14 III 2009) w domu zakonnym sióstr klawerianek. Owocem pobytu w Peru i nabytego tam doświadczenia są dwa filmy o tematyce misyjnej: „Bóg dał czas“ oraz „Dzieci w Peru“.

Jedna z osób uczestniczących w formacji, otrzymała „rekomendację“ do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, żeby się przygotować do wyjazdu na pracę misyjną w Republice Centralnej Afryki.

6. Ogniska Misyjne Dzieci PDMD

W 116 parafiach i szkołach archidiecezji krakowskiej istnieją grupy PDMD, a w Białym Tygodniu, w wielu parafiach, dzieci składają ofiary na PDMD. Do poszczególnych parafii przesyłane są czasopisma: „Świat Misyjny“ i „Misje Dzisiaj“ oraz różne materiały na doroczny Tydzień Misyjny, a także na inne okoliczności.

7. Kongres misyjny dzieci

W maju (23 V 2009) w Makowie Podhalańskim odbył się VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Hasłem Kongresu były słowa: „Otoczmy troską życie dzieci na wszystkich kontynentach“. Poprzedziły go spotkania z katechetami i dziećmi, dla których ogłoszono też specjalny konkurs plastyczny pod nazwą „Pomaluj świat“.

Po Mszy św. Ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody (w dwóch grupach wiekowych). Następnie na miejscowym stadionie sportowym, urządzono „kuchnię misjonarza“ i specjalną „loterię misyjną“.

W kongresie uczestniczyło około 1 500 dzieci oraz wiele innych osób, między innymi ks. prał. Jan Piotrowski z dyrektorami PDM z Zambii (ks. Bernard Makadmi Zulu) i Kamerunu (ks. Gospard Mengata) oraz ks. Eugeniusz Szyszka, sekretarz krajowy PDRW.

Spotkanie na stadionie oraz zabawy uświetnił swoim występem Zespół „Ranores“ z Uniejowa.

8. Udział w rzymskim spotkaniu

Z okazji obchodów Roku św. Pawła Apostoła, dyrekcja krajowa PDM zorganizowała wyjazd do Rzymu, na spotkanie dzieci z PDMD z całej Europy. Z archidiecezji krakowskiej uczestniczyły w nim dwie dziewczynki z V klasy szkoły podstawowej w Mszanie Dolnej (Magdalena Madej i Natalia Radiowska).

9. Patronat Misyjny

W marcu 2009 r. został opracowany i wydany drukiem „Patronat misyjny“ dla misjonarzy i misjonarek świeckich z archidiecezji krakowskiej.

10. Wakacje z misjami

W czasie wakacji, od 14-21 sierpnia 2009, odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej tygodniowe rekolekcje dla dzieci, mające na celu przybliżenie działalności misyjnej Kościoła, a przede wszystkim pogłębienie ducha apostolskiego i ożywienie zainteresowania misjami.

W spotkaniu uczestniczyło 55 dzieci.

11. Papieska Unia Misyjna

Tradycyjnie, 1 października, w dniu poświęconym św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce misji katolickich, w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie, odbyło się modlitewne spotkanie sióstr zakonnych, połączone z mszą św. i modlitwą różańcową. Podobne spotkanie, z udziałem kleryków krakowskich wyższych seminariów, było 20 października 2009, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przy ul. Grodzkiej.

12. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W okresie ferii zimowych i w czasie wakacji organizuje się dla młodzieży „Wieczernik Misyjny“.

13. Misyjne warsztaty katechetyczne

W miesiącu październiku odbyły się misyjne warsztaty dla katechetów, prowadzone przez osoby, które uczestniczyły w „doświadczeniu misyjnym“ w Peru.

14. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary - PDRW

W kilkudziesięciu parafiach archidiecezji krakowskiej są róże różańcowe, które modlą się za misje i obejmują patronatem misjonarzy.

15. Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny

Ks. dyrektor Tadeusz Dziedzic oraz siostry klawerianki – s. Bożena Najbar i s. Mieczysława Duśko, wyjeżdżali do różnych parafii, aby mówić o misjach: Nowy Targ, Kraków - Wzgórza Krzesławickie, Skawinki, Poręba Wielka.

16. Katechezy o misjach i PDM

W ciągu całego roku szkolnego, nie tylko w Tygodniu misyjnym organizowane były katechezy o misjach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, na terenie całej archidiecezji krakowskiej.

17. Obecność w środkach społecznego przekazu

Z okazji VI Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci w Makowie Podhalańskim została wydana specjalna płyta – „Zwiastun Kongresu“, która została rozesłana do różnych rozgłośni radiowych. Uczestniczyliśmy ponadto w trzech programach Radia VOX z informacjami o kongresie. O kongresie pisano w lokalnej prasie oraz w „Niedzieli“ i „Gościu Niedzielnym“ ( w specjalnym dodatku krakowskim).

18. Materiały formacyjne

W roku 2008/2009 Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii w Krakowie opublikował drukiem liczne materiały formacyjne, jak „Kolędnicy misyjni“, okolicznościowy plakat, obrazki i gwiazdki.

19. Internet

Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii posiada także własną stronę internetową, gdzie zamieszczane są ważniejsze informacje, filmy itp.

20. Adopcja misyjna

W związku z różnymi trudnościami w uzyskaniu podstawowego wykształcenia lub jego pogłębienia, zaproponowano tzw. „adopcję misyjną“ na odległość. Sprawa dotyczy osób młodych w Peru i dzieci w Tanzanii. W tym celu wydrukowano specjalne druki ulotne, zawierające potrzebne informacje.

21. Inne

Na przełomie lipca i sierpnia 2009, s. Mieczysława Duśko, pracująca w duszpasterstwie misyjnym archidiecezji krakowskiej uczestniczyła w Szkole Animatorów Misyjnych w Niepokalanowie zorganizowanej przez PDM w Warszawie.